Review tiêu cực

Đối diện với review tiêu cực

86% người được hỏi nói quyết định của họ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi những lời nhận xét tiêu cực của khách hàng trải nghiệm trước. (1)

Trở lại đầu trang